چـه خبـر

افکت صدا (تعداد: 183) برچسب شده با "ترسناک"

بیشتر باز کن -- جمع کن
دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Ambience 05

دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Ambience 05

در افکت صدا
دانلود افکت صدا زنگ وحشتناک وهم آور Eerie Horror Ringing Atmosphere

دانلود افکت صدا زنگ وحشتناک وهم آور Eerie Horror Ringing Atmosphere

در افکت صدا
دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Ambience 06

دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Ambience 06

در افکت صدا
دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Ambience 08

دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Ambience 08

در افکت صدا
دانلود افکت پک صداهای ترسناک Scary Sounds Pack

دانلود افکت پک صداهای ترسناک Scary Sounds Pack

در افکت صدا
دانلود افکت صدای ترسناک Scary

دانلود افکت صدای ترسناک Scary

در افکت صدا
دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Drone Pack

دانلود افکت صدا محیط ترسناک Horror Drone Pack

در افکت صدا
دانلود افکت پک صدای وحشتناک 2 Horror Sound Pack 2

دانلود افکت پک صدای وحشتناک 2 Horror Sound Pack 2

در افکت صدا
دانلود افکت صدا وحشتناک پهباد Pulse Of Horror Drone

دانلود افکت صدا وحشتناک پهباد Pulse Of Horror Drone

در افکت صدا
دانلود افکت پک صدای نفس کشیدن ترسناک Horror Breath and Sounds Pack

دانلود افکت پک صدای نفس کشیدن ترسناک Horror Breath and Sounds Pack

در افکت صدا
دانلود افکت صدا خش خش کردن ضعیف ترسناک در بازی Game Scary Low Whoosh Pack

دانلود افکت صدا خش خش کردن ضعیف ترسناک در بازی Game Scary Low Whoosh Pack

در افکت صدا
دانلود افکت صدا فضای ترسناک هیجان انگیز Thriller Horror Atmosphere

دانلود افکت صدا فضای ترسناک هیجان انگیز Thriller Horror Atmosphere

در افکت صدا
دانلود افکت صداهای شوم ترسناک طبیعت Ominous Scary Nature Sounds Pack

دانلود افکت صداهای شوم ترسناک طبیعت Ominous Scary Nature Sounds Pack

در افکت صدا
دانلود افکت صدا جو ترسناک سینمایی Cinematic Horror Dissonance Sweep

دانلود افکت صدا جو ترسناک سینمایی Cinematic Horror Dissonance Sweep

در افکت صدا
دانلود افکت صدا ویولون سل مقدماتی ترسناک Cello Intro Horror Transition

دانلود افکت صدا ویولون سل مقدماتی ترسناک Cello Intro Horror Transition

در افکت صدا
دانلود افکت صدا وحشتناک دلهره آور Haunting Horror FX

دانلود افکت صدا وحشتناک دلهره آور Haunting Horror FX

در افکت صدا
دانلود افکت صدای ترسناک تیک تاک ساعت Horror Clock Ticking

دانلود افکت صدای ترسناک تیک تاک ساعت Horror Clock Ticking

در افکت صدا
دانلود افکت صدای فضای ترسناک Scary Space Atmosphere

دانلود افکت صدای فضای ترسناک Scary Space Atmosphere

در افکت صدا
دانلود افکت صدا ترسناک پیانو Scary Piano Impact

دانلود افکت صدا ترسناک پیانو Scary Piano Impact

در افکت صدا
دانلود افکت پک صداهای ترسناک Horror Sounds Collection

دانلود افکت پک صداهای ترسناک Horror Sounds Collection

در افکت صدا
دانلود افکت صدا وارونه کردن ترسناک Horror Reverse

دانلود افکت صدا وارونه کردن ترسناک Horror Reverse

در افکت صدا
دانلود افکت صدا منظره ترسناک Horror Landscape Drone

دانلود افکت صدا منظره ترسناک Horror Landscape Drone

در افکت صدا
دانلود افکت صداغر غر وحشتناک Scary Beast Growling

دانلود افکت صداغر غر وحشتناک Scary Beast Growling

در افکت صدا
دانلود افکت صدای وزش باد ترسناک Horror Spooky Wind

دانلود افکت صدای وزش باد ترسناک Horror Spooky Wind

در افکت صدا