دانلود پریست پریمیر پرو: Handheld Camera Presets by  Tyler

پریست پریمیر پرو: Handheld Camera Presets by  Tyler دانلود پریست پریمیر پرو | دانلود رایگان پروژه های موشن آرای | پریست پریمیر پرو | خرید از موشن آرای | دانلود پریست پریمیر پرو Handheld Camera Presets by  Tyler | دانلود پریست پریمیر پرو Handheld Camera Presets by  Tyler | موشن آرای | فایل پریست پریمیر پرو آمادهمعرفی Handheld Camera Presets by  Tylerمحصولی از شرکت یا وب سایت سازنده موشن آرای همانطور که از عنوان این پروژه پیداست این محصول قابلیت اجرا و سازگاری کامل با نرم افزار پریمیر پرو دارد. علاوه بر این Handheld Camera Presets by  Tyler با کیفیت ۱۹۲۰x1080 (HD) و در سطح عالی تهیه شده است.

Handheld Camera Presets by  Tyler

The free Handheld Camera presets for Premiere Pro contain 5 different presets for giving your footage that handheld look. There are 3 basic handheld presets and 2 impact presets. Shake it up.

-- Less More

ترجمه ماشینی:

پیش تنظیمات دوربین جیبی رایگان برای Premiere Pro دارای ۵ پیش تنظیمات مختلف برای دادن footage به دوربین است. سه پیش تنظیمات دستی و پیش تنظیمات ۲ وجود دارد. دست بده.
دانلود پریست پریمیر پرو: Handheld Camera Presets by  Tyler