دانلود استوک فوتیج : مرد در حال طناب زدن در باشگاه Man Doing Jump Rope Exercises

دانلود استوک فوتیج : مرد در حال طناب زدن در باشگاه Man Doing Jump Rope Exercises ورزشی | دانلود رایگان براساس شرکت سازنده

معرفی Man Doing Jump Rope Exercises

محصولی از شرکت یا وب سایت سازنده motionarray.com همانطور که از عنوان این پروژه پیداست این محصول قابلیت اجرا و سازگاری کامل دارد. علاوه بر این دانلود استوک فوتیج : مرد در حال طناب زدن در باشگاه Man Doing Jump Rope Exercises در سطح عالی تهیه شده است.

Man Doing Jump Rope Exercises Stock Video

Man Doing Jump Rope Exercises is a stock video that contains a dolly shot of an athletic Caucasian man doing jump rope exercises in the gym. This 3840x2160 (4K) bit of video is perfect to use in any project that has to do with exercises, fitness, sports, etc. Incorporate this footage into your next film, YouTube video, documentary and other similar projects. Your audience will be super impressed.

-- Less More
دانلود استوک فوتیج : مرد در حال طناب زدن در باشگاه Man Doing Jump Rope Exercises