دانلود استوک فوتیج : مرد در حال تمرین در باشگاه بدن سازی با تایر Man Performing CrossFit Exercises

دانلود استوک فوتیج : مرد در حال تمرین در باشگاه بدن سازی با تایر Man Performing CrossFit Exercises دانلود رایگان براساس شرکت سازنده | ورزشی

معرفی Man Performing CrossFit Exercises

محصولی از شرکت یا وب سایت سازنده motionarray.com همانطور که از عنوان این پروژه پیداست این محصول قابلیت اجرا و سازگاری کامل دارد. علاوه بر این دانلود استوک فوتیج : مرد در حال تمرین در باشگاه بدن سازی با تایر Man Performing CrossFit Exercises در سطح عالی تهیه شده است.

Man Performing CrossFit Exercises Stock Video

Man Performing CrossFit Exercises is a stock video that shows amazing back view of of an athlete flipping a big tire in a huge gym. He cheers at the end of his rigorous workout. We can also see exercise equipment on the reflection of the mirror on the wall. This 3840x2160 (4K) video clip is suitable to use in any project that depicts fitness, health, goals and the like. This video will look great in your next movie, YouTube video, or documentary. Your viewers will be thrilled.

-- Less More
دانلود استوک فوتیج : مرد در حال تمرین در باشگاه بدن سازی با تایر Man Performing CrossFit Exercises