دانلود استوک فوتیج : چتر بازی در ساحل Parasailing On The Beach

دانلود استوک فوتیج : چتر بازی در ساحل Parasailing On The Beach دانلود رایگان براساس شرکت سازنده

معرفی Parasailing On The Beach

محصولی از شرکت یا وب سایت سازنده motionarray.com همانطور که از عنوان این پروژه پیداست این محصول قابلیت اجرا و سازگاری کامل دارد. علاوه بر این دانلود استوک فوتیج : چتر بازی در ساحل Parasailing On The Beach در سطح عالی تهیه شده است.

Parasailing On The Beach Stock Video

Parasailing On The Beach is an amazing stock video that features footage of people parasailing on the beach on a perfect sunny day. The parachute is attached to the motorboat and the faster the motorboat runs, the higher the parachute is. This 3840x2160 (4K) bit of video is suitable to use in any project that relates to parasailing, water sports, summer, boats and the like. Use this footage in your next film, edit, documentary, etc. Take your project's production value to a whole new level, and thrill your audience.

-- Less More
دانلود استوک فوتیج : چتر بازی در ساحل Parasailing On The Beach