دانلود استوک فوتیج : چای قرمز روی میز با برگ های پاییزی Red Tea For Autumn

دانلود استوک فوتیج : چای قرمز روی میز با برگ های پاییزی Red Tea For Autumn دانلود رایگان براساس شرکت سازنده

معرفی Red Tea For Autumn

محصولی از شرکت یا وب سایت سازنده motionarray.com همانطور که از عنوان این پروژه پیداست این محصول قابلیت اجرا و سازگاری کامل دارد. علاوه بر این دانلود استوک فوتیج : چای قرمز روی میز با برگ های پاییزی Red Tea For Autumn با کیفیت ۱۹۲۰x1080 (HD) و در سطح عالی تهیه شده است.

Red Tea For Autumn Stock Video

Red Tea For Autumn is an excellent stock video that exhibits footage of beautifully decorated wooden table with a nice striped towel and auburn autumn leaves. A woman then lays a delicious red tea with lemon slices on the table. This 1920x1080 (HD) bit of footage is fitting to use in any project that depicts autumn, tea, interior design and the like. Add this footage in your next film, video, intro, etc. Take your video's production value to a whole new level, and blow away your audience.

-- Less More
دانلود استوک فوتیج : چای قرمز روی میز با برگ های پاییزی Red Tea For Autumn